Informace o španělském jazyku


Španělština
Španělština nebo kastilština je románský jazyk iberské skupiny a patří mezi indoevropské jazyky. Je jedním z šesti oficiálních jazyků OSN a po mandarínské čínštině je to druhý nejmluvenější jazyk na světě, pokud jde o počet lidí, kteří ji mají jako mateřský jazyk. Jako prvním a druhým jazykem španělsky mluví 450 až 500 milionů lidí. Španělština je druhým nejstudovanějším jazykem po angličtině. Má nejméně 17,8 milionů studentů a podle některých zdrojů dokonce více než 46 milionů studentů v 90 různých zemích světa. Je třetím nejpoužívanějším jazykem na Internetu. Očekává se, že v roce 2050 bude španělsky mluvit 10% světové populace.


Španělština má na rozdíl od angličtiny výslovnost podobnou češtině. Také z gramatického hlediska je češtině bližší než angličtina. Například slovesa se časují podobným způsobem jako v češtině.

Španělština je oficiálním jazykem ve Španělsku, v marockých městech Ceuta a Melilla, které patří ke Španělsku, na Kanárských ostrovech, ve většině zemí Latinské Ameriky – v Mexiku, Argentině, Bolívii, Chile, Kolumbii, Kostarice, na Kubě, v Dominikánské republice, Ekvádoru, Salvadoru, Guatemale, Hondurasu, na Malvínských ostrovech, v Nikaragui, Panamě, Paraguaji, Peru, Uruguaji, Venezuele a v Portoriku. Na africkém kontinentu je španělština oficiálním jazykem v Rovníkové Guinei.

Španělština, jako další románské jazyky, je pokračováním moderní mluvené latiny, označované od 3. století jako vulgární latina, která se s rozdělením Římské říše začala odlišovat od různých variant latiny, kterými se mluvilo v různých provinciích staré Říše, a tak pomalu vznikaly různé románské jazyky. Díky skutečnosti, že španělština je oficiálním jazykem ve většině zemí Latinské Ameriky, dosáhla z románských jazyků největšího rozšíření.