Informace o anglickém jazyku


Angličtina
Angličtina je třetí nejrozšířenější jazyk na světě, po mandarínské čínštině a španělštině, pokud jde o počet rodilých mluvčích, kteří ji používají.

Angličtina je západogermánský jazyk patřící do skupiny indoevropských jazyků, který se vyvinul během anglosaského období. V důsledku vojenského, hospodářského, vědeckého, politického a kulturního vlivu Britského impéria během 18., 19. a počátku 20. století a vlivu Spojených států od poloviny 20. století, je angličtina lingua franca na mnoha místech světa.

Je oficiálním jazykem mnoha zemí a je také rozšířená jako druhý jazyk v různých částech světa.

Angličtina se používá jako jazyk v oficiálních světových organizacích.
Anglicky mluví jako prvním jazykem asi 375 milionů lidí – ve Spojených státech, Velké Británii, Irsku, Kanadě, Austrálii, Jižní Africe a na Novém Zélandu. Odhaduje se, že spolu s mluvčími, kteří mají angličtinu jako druhý cizí jazyk, mluví anglicky 470 milionů až miliarda lidí. Anglicky se tedy můžete domluvit téměř na celém světě.

Historicky angličtina vznikla z několika dialektů, které se dnes označují názvem stará angličtina a přinesli je do Velké Británie anglosaští osadníci v 5. století. Později byla angličtina ovlivněna starým severským jazykem vikinských nájezdníků.

V době normanského záboru se stará angličtina vyvinula ve střední angličtinu a byla silně ovlivněna normanskou (anglo-francouzskou) slovní zásobou a hláskovacími pravidly.

Moderní angličtina se vyvinula s velkým posunem samohlásek, který začal v Anglii v 15. století a nadále přejímá cizí slova z různých jazyků a také vytváří slova nová. Značný počet anglických slov, vznikl na základě latinských a starořeckých kořenů. Šedesát procent slovní zásoby v angličtině je románského původu.

Víte, že...?

Anglicky hovoří 470 milionů rodilých mluvčích a jako 2. jazyk ji užívá až miliarda lidí? Buďte mezi nimi!

Menu